Dyno

Käytössä on 2WD autoille ja moottoripyörille soveltuva yksirulla tyyppinen pyörrevirtajarrulla varustettu jarrudynamometri kattavilla mittauksilla.

 

Dynamometrin korkeahko inertia (49.2kg/m2)soveltuu hyvin tehonmittaukseen ja huipputehojen säätöön kierroslukupyyhkäisyllä aina 1000hv:n saakka. Karttojen säätötyö tehdään modernilla elektronisella ohjauksella (PID) pyörrevirtajarrua käyttäen. Moottorin kierrosluku lukitaan asetettuun arvoon ja kuormitus ruiskun kuorma-akselilla säädetään kaasun asennolla. Näin ollen saadaan pidettyä tarkka kuorma jossa ruiskun jokainen polttoaine ja sytytys solu voidaan säätää optimaaliseksi manuaalisesti tai ruiskun autotune funktiota käyttäen. Tuloksena nopea säätö koko alueella. 

Jarrua voidaan käyttää myös pyyhkäisymittauksessa lisäkuorman luojana esiasetetun moottorin kierrosluvun nousunopeuden  funktiona. Ohjelma pitää kierrosluvun nousun esiasetetussa (esim. 300rpm/sek). Lisäkuorma vaikuttaa lähinnä tehokkaiden turbomoottoreiden ahtopaineen nousuun ja ahtojen ylläpitämiseen.

 

Mittausmahdollisuudet joiden tulokset saadaan samaan graafiin tehotulosten kanssa.

  • 4kpl painemittauksia. 2kpl 2,5bar ja 2kpl 5bar kalibroituja antureita. Antureilla voidaan mitata ahto -ja pakopaineet useammasta kohdasta/turbosta, tai niitä voidaan käyttää paine-eromittauksiin esim. välijäähdyttimen tai pakoputkiston painehäviön mittaukseen.
  • Seossuhde anturi. Innovate LC-2. Anturi on galvaanisesti erotettu joten sen mittaustulos saadaan tehotulokseen sekä samanaikaisesti sen signaalia voidaan käyttää ajoneuvon ruiskun sisääntuloon ilman maapotentiaalin eron aiheuttamaa vääristystä.
  • 8kpl K-tyypin termopari tuloa. Voidaan säätää sylinterikohtaiset trimmiarvot.

 

Rullat ovat 6mm lattiapinnan alapuolella joten ajoneuvon mataluudella ei ole juurikaan merkitystä. MAX korkeus 2.8m eli mitä ovesta sisälle mahtuu.

Raideleveys:

Renkaiden minimimitta sisäreunasta sisäreunaan 850mm. Maksimi leveys 2100mm ulkoreunasta ulkoreunaan.

 

Dynossa ei ole periaatteessa ole tehorajaa, mutta käytännössä se muodostuu rullan ja renkaan välisen kitkan riittävyydestä. Siksi onkin tärkeää että tehokkaan ajoneuvon rengastus vastaa sen tehoja.

 

Käytännollinen nopeus raja dynossa on 250km/h. Siksi voimansiirron/renkaiden tasapainoitus on oleellista. Suurta nopeutta ei voida käyttää jos autossa ilmenevät resonanssit ovat voimakkaita.

 

Tehomittaus tapahtuu vaihteella jolla nopeus ei huippukierroksilla nouse yli 250km/h. Käytännössä alle 400hv ajoneuvoissa luotettavin tulos saadaan huippunopeuden ollessa 170-210km/h. Yli 400hv ajoneuvoissa luotettavin tulos saadaan 200+km/h nopeuksilla.

 

Mittaustulos vedon jälkeen on pyörätehoa. Manuaalivaihteisissa ajoneuvoissa vedon jälkeen painetaan kytkin pohjaan pitäen vaihde päällä ja annetaan nopeuden tippua lähelle lähtönopeutta. Tuolloin mitataan voimansiirto -ja  vierintähäviöt.

 

Suuri osa häviöistä muodostuu renkaan ja rullan välisestä kitkasta. Häviöön vaikuttaa rengastus, sidontatapa ja nopeus. Häviö nousee nopeuden mukaa exponentiaalisesti. Lisäämällä häviöt pyörätehoon saadaan moottoriteho. Onkin aina tärkeää tarkastella moottoritehoa, koska moottoriteho voi nousta vaikka pyöräteho tippuisikin moottorin kierrosluvun suhteen.

Toisin sanoen, suurella vaihteella/nopeudella mitattu pyöräteho on matalampi kuin pienemmällä vaihteella/nopeudella mitattu pyöräteho. Kuitenkin kummassakin tapauksessa moottoriteho on sama koska ainoastaan vierintähäviöt ovat suuremmat suuremmalla vaihteella/nopeudella.

Tämä vaikuttaa myös säätämiseen koska voidaan virheellisesti ajatella että moottorin tuottama teho tippuu, vaikkakin käytännössä vain häviöteho kasvaa ja todellisuudessa moottoriteho nousee tai pysyy samana koska häviöt kasvavat exponentiaalisesti.


Jos halutaan tarkastella eri dynojen välisä tuloksia niin pitäisi aina tarkastella moottoritehoa jossa huomioitu rullaushäviöt, koska rullaushäviöt ovat eri dynojen välissä suuria.

Napadynamometrin tuloksia ei voi suoraan verrata alustadynamometreihin edes pyörätehojen osalta, koska napadynon "pyörötehosta" puuttuu kokonaan rullan ja renkaan välinen häviö.

 

 

 
Suomeksi Svenska

Dyno records


TOP 5


  • BMW E28 535 Turbo 886hv/1027Nm M30B35+Precision 7275_RE85
  • Toyota "Top secret" 883hv/843Nm 2JZ+2xGarrett GTX3076_98E5
  • BMW E30 Turbo 854hv/1105Nm M50+Precision 6466 gen2_RE85
  • Toyota supra "White" 800Hv/830Nm 2JZ+Garrett GT4780_RE85
  • BMW E30 Turbo 731hv/932Nm M50+Precision 6266 gen2 RE85